Programmet publiseres fortløpende fra 1. august. 

Kulturnatten tar forbehold om at endringer kan skje grunnet Covid-19.